Əvvəlki versiyaya keçid edə bilərsiniz

Əvvəlki versiyaya keçid et

Qurum

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Xidmətin adı

Dənizçilik şirkətinin “Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciət və sənədlərin qəbulu ( Hüquqi şəxs)

Məzmun

"Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair" 1974-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın 9-cu Fəslinə və "Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə"nin tələblərinə uyğun olaraq, Dənizçilik şirkətinin "Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə"nin tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnamənin verilməsi

Həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı :

  • Sənədin adı :

   dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - Sənədin surəti (kağız formada)