Əvvəlki versiyaya keçid edə bilərsiniz

Əvvəlki versiyaya keçid et

Qurum

Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti

Xidmətin adı

Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikası ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaları üçün iş icazəsinin verilməsi

Məzmun

Bu xidmət əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün iş icazəsinin alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbul edilməsi, baxılması və baxılmanın nəticəsindən asılı olaraq əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün iş icazəsinin verilməsi və ya iş icazəsinin verilməsindən imtina edilməsini əhatə edir.

Həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı :

  • Sənədin adı :

   2.6.1.1. ərizə-anket (1 nömrəli əlavə);

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - skan edilmiş surəti elektron formada

  • Sənədin adı :

   2.6.1.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində başqa əsaslarla olan əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin Azərbaycan Respublikasının ərazisində qalmasına hüquq verən müvafiq sənədin seriya və nömrəsi;

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - skan edilmiş surəti elektron formada

  • Sənədin adı :

   2.6.1.3. əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin pasportunun və ya digər sərhədkeçmə sənədi;

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - skan edilmiş surəti elektron formada

  • Sənədin adı :

   2.6.1.4. əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin nəzərdə tutulan işi yerinə yetirmək üçün tələb edilən ixtisasa malik olduğunu təsdiq edən sənəd;

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti

  • Sənədin adı :

   2.6.1.5. nəzərdə tutulan iş yeri üçün əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin cəlb edilməsi zəruriliyini əsaslandıran arayış (əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər barəsində onların əsas təhsili, əlavə təhsili, spesifik təlimi, xarici dil biliyi, iş

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - skan edilmiş surəti elektron formada

  • Sənədin adı :

   2.6.1.6. İşəgötürənin nizamnaməsinin və dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsi;

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - notariat qaydasında təsdiq edilmiş sürətləri

  • Sənədin adı :

   2.6.1.6.1. Fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin və fiziki şəxsə verilmiş vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamə;

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - notariat qaydasında təsdiq edilmiş sürətləri

  • Sənədin adı :

   2.6.1.7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 30 iyun tarixli 105 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təhlükəli yoluxucu xəstəliklərin siyahısı”nda nəzərdə tutulmuş xəstəlik virusu daşıyıcısı olmaması haqqında arayış.

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - skan edilmiş surəti elektron formada

  • Sənədin adı :

   2.6.2 Dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün iş icazəsi işəgötürənə təqdim edildiyi zaman verilir.

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - skan edilmiş surəti elektron formada

  • Sənədin adı :

   2.6.3. Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs eyni işəgötürənin yanında başqa işə keçirildikdə yeni iş icazəsinin alınması üçün bu reqlamentin 2.6.1.1-ci və 2.6.1.4-cü yarımbəndlərdə qeyd olunan sənədlər tələb edilir.

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   - skan edilmiş surəti elektron formada

  • Sənədin adı :

   2.6.4. Hüquqi şəxsin yenidən təşkili (birləşmə, qoşulma, bölünmə, ayrılma, çevrilmə) zamanı yeni iş icazəsinin alınması üçün bu reqlamentin 2.6.1.1-ci və 2.6.1.6.1-ci yarımbəndlərdə qeyd olunan sənədlər tələb edilir.

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   -

  • Sənədin adı :

   2.6.5. İstifadəçi iş icazəsini götürmək üçün Xidmətə gəldikdə bu reqlamentin 2.6.1.4-cü və 2.6.1.6-cı yarımbəndlərində qeyd olunan sənədlərin əslini təqdim etməlidir.

   Sənədin təqdim edilmə formaları :

   -