You can return to the old version of the website

Open old version

Organization

State Statistical Commitee

Service name

Statistik məlumatların verilməsi qaydalarının pozulmasına görə inzibati cərimələrin internet vasitəsilə ödənilməsi

Content

Documents required for implementation and their submission form

A citizen of the Republic of Azerbaijan :

There is no information