You can return to the old version of the website

Open old version

Organization

The Ministry of Digital Development and Transport of the Republic of Azerbaijan

Service name

Bunker yanacağı ilə çirklənmə nəticəsində vurulan zərərə görə mülki məsuliyyətlə bağlı sığorta və ya digər maliyyə təminatı haqqında sertifikatın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

Content

Documents required for implementation and their submission form

A citizen of the Republic of Azerbaijan :

There is no information