You can return to the old version of the website

Open old version

Organization

Ministry of Economy

Service name

Vahid depozit hesabı vasitəsilə ƏDV üzrə elektron ödənişlərin və əvəzləşmələrin aparılması

Content

Documents required for implementation and their submission form

A citizen of the Republic of Azerbaijan :

There is no information