You can return to the old version of the website

Open old version

Organization

Ministry of Energy

Service name

İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti üçün podratçılara və subpodratçılara xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında şəhadətnamə verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

Content

Documents required for implementation and their submission form

A citizen of the Republic of Azerbaijan :

There is no information