You can return to the old version of the website

Open old version

Organization

Ministry of Economy

Service name

Vergi orqanı əməkdaşlarının qeyri-etik davranışı barədə məlumatın onlayn verilməsi

Content

Documents required for implementation and their submission form

A citizen of the Republic of Azerbaijan :

There is no information