You can return to the old version of the website

Open old version

Organization

The Ministry of Digital Development and Transport of the Republic of Azerbaijan

Service name

Mobil nömrə daşınması xidməti vasitəsilə digər şəbəkəyə daşınmış nömrələr barədə məlumatın verilməsi

Content

Documents required for implementation and their submission form

A citizen of the Republic of Azerbaijan :

There is no information