You can return to the old version of the website

Open old version

Organization

Ministry of Education

Service name

Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası)

Content

Documents required for implementation and their submission form

A citizen of the Republic of Azerbaijan :

There is no information