You can return to the old version of the website

Open old version

Organization

Ministry of Defence Industry

Service name

İxrac nəzarətinə düşən mallar (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) üzrə Xüsusi icazənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

Content

Documents required for implementation and their submission form

A citizen of the Republic of Azerbaijan :

There is no information