You can return to the old version of the website

Open old version

Organization

The Ministry of Digital Development and Transport of the Republic of Azerbaijan

Service name

Təsisçisi və ya redaksiyasının daimi yeri Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda olan xarici dövri mətbu nəşrlərin Azərbaycan Respublikasında yayılmasına razılıq verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

Content

Documents required for implementation and their submission form

A citizen of the Republic of Azerbaijan :

There is no information