You can return to the old version of the website

Open old version

Organization

Azersu OJSC

Service name

“Əhali qrupu üzrə istehlakçılara su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidmətlərinə dair son 12 ay üzrə faktura və ödəniş məlumatlarının verilməsi” haqqında arayış

Content

Documents required for implementation and their submission form

A citizen of the Republic of Azerbaijan :

There is no information